Tiếng Việt English
Thông báo
CBTT: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
(03/12/2018)

Xem chi tiết>>Các tin khác
» Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp ngày 30 tháng 11 năm 2018 (30/11/2018)
» Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ (01/10/2018)
» Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp ngày 10 tháng 09 năm 2018 (11/09/2018)
» Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (07/09/2018)
» Quyết định vv chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của BDHC (15/08/2018)
» Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch. (14/08/2018)
» CBTT: Công ty Kiểm toán BCTC năm 2018 (09/07/2018)
» Thư mời Kiểm toán BCTC năm 2018 (13/06/2018)
» Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (07/05/2018)
» Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (07/05/2018)
» Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (26/04/2018)
» Thông báo gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (13/04/2018)
» Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp ngày 23 tháng 03 năm 2018 (24/03/2018)
» Tin buồn (14/03/2018)
» Thông báo về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017 (27/12/2017)
» Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp ngày 05 tháng 12 năm 2017 (05/12/2017)
» Nghị quyết triển khai lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán (04/12/2017)
» Thông báo thay đổi thời gian họp Hội đồng quản trị (23/11/2017)
» Thư mời họp hội đồng quản trị phiên họp ngày 28/11/2017 (22/11/2017)
» Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với Cổ đông nội bộ (17/10/2017)

 


TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 26/05/2019
TIN MỚI
BSA_CBTT Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (10/05/2019)
BSA_Báo cáo tài chính Quý I năm 2019 (20/04/2019)
BSA_CBTT Công văn chấp nhận gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (18/04/2019)
BSA_CBTT Báo cáo thường niên năm 2018 (13/04/2019)
CBTT: Xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019  (05/04/2019)
CBTT: Quyết định vv chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Hoàng Đình Trọng chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty (01/04/2019)
Đảm bảo "An Toàn - Hiệu Quả" từ Nhà máy Thủy điện (28/03/2019)
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 (27/03/2019)
Thông báo "Ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng kí giao dịch Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn" (05/03/2019)
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018 (20/01/2019)
CBTT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 4 (18/01/2019)
CBTT: Thay đổi điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn năm 2019 (18/01/2019)
CBTT: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (28/12/2018)
CBTT: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tưc (28/12/2018)
CBTT: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng (27/12/2018)
CBTT: về việc chi trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2017 (25/12/2018)
CBTT: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức còn lại năm 2017 (04/12/2018)
CBTT: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (03/12/2018)
Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp ngày 30 tháng 11 năm 2018 (30/11/2018)
Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 (19/10/2018)

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN (BDHC)
Địa chỉ: Tầng 7 Khách sạn Biệt Điện, số 01 Ngô Quyền, Phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Điện thoại: 0500 3891 368  / Email: srepok4a@gmail.com

Số người truy cập: 281359
Đang online: 9
Designed by Viet Net Nam