Tiếng Việt English
Thông báo
Thư mời Kiểm toán BCTC năm 2018
(13/06/2018)

Xem chi tiết>>Các tin khác
» Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (07/05/2018)
» Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (07/05/2018)
» Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (26/04/2018)
» Thông báo gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (13/04/2018)
» Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp ngày 23 tháng 03 năm 2018 (24/03/2018)
» Tin buồn (14/03/2018)
» Thông báo về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017 (27/12/2017)
» Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp ngày 05 tháng 12 năm 2017 (05/12/2017)
» Nghị quyết triển khai lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán (04/12/2017)
» Thông báo thay đổi thời gian họp Hội đồng quản trị (23/11/2017)
» Thư mời họp hội đồng quản trị phiên họp ngày 28/11/2017 (22/11/2017)
» Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với Cổ đông nội bộ (17/10/2017)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký chứng khoán lần đầu (11/10/2017)
» Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn ngày 20/09/2017 (21/09/2017)
» CBTT: Thay đổi nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (20/09/2017)
» Thư mời họp hội đồng quản trị phiên họp ngày 20/09/2017 (14/09/2017)
» Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với Cổ đông nội bộ (12/09/2017)
» Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2016. (08/09/2017)
» Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông của Công ty (08/09/2017)
» Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với Cổ đông nội bộ (29/08/2017)

 


TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 22/10/2020
TIN MỚI
BSA_CBTT Báo cáo tài chính Quý III năm 2020 (20/10/2020)
BSA-CBTT kết luận thanh toán tra thuế năm 2019 (09/10/2020)
BSA_CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ. (15/09/2020)
BSA_CBTT Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2020 (13/08/2020)
BSA_CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ (03/08/2020)
BSA_CBTT Ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch (31/07/2020)
BSA_CBTT Ngày giao dịch đầu tiên với số lượng cổ phiếu đăng ký bổ sung. (24/07/2020)
BSA_CBTT Báo cáo tài chính Quý II năm 2020  (20/07/2020)
BSA_CBTT Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (15/07/2020)
BSA_CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (30/06/2020)
BSA_CBTT Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (26/06/2020)
BSA-CBTT về việc chi trả cổ tức năm 2019 ( bằng cổ phiếu) (25/06/2020)
BSA_CBTT Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (25/06/2020)
BSA_CBTT Báo cáo phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2020 (24/06/2020)
Thông báo Tuyển dụng Nhân sự  (24/06/2020)
BSA_CBTT Về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. (22/06/2020)
BSA_CBTT Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (15/06/2020)
BSA_CBTT Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT (15/06/2020)
BSA_CBTT Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT đối với ông Phan Quang Vũ (15/06/2020)
BSA_CBTT Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 (10/06/2020)

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN (BDHC)
Địa chỉ: Tầng 7 Khách sạn Biệt Điện, số 01 Ngô Quyền, Phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Điện thoại: 0500 3891 368  / Email: srepok4a@gmail.com

Số người truy cập: 770490
Đang online: 11
Designed by Viet Net Nam