Tiếng Việt English
Thông báo
Thông báo "Ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng kí giao dịch Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn" (05/03/2019)
CBTT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 4 (18/01/2019)
CBTT: Thay đổi điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn năm 2019 (18/01/2019)
CBTT: về việc chi trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2017 (25/12/2018)
CBTT: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức còn lại năm 2017 (04/12/2018)
 
Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018 (20/01/2019)
Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 (19/10/2018)
Báo cáo tài chính bán niên đã kiểm toán năm 2018 (11/08/2018)
Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 (20/07/2018)
Báo cáo tài chính Quý I năm 2018 (20/04/2018)
     
Thông tin hoạt động
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015 (30/01/2016)
TÌM GIẢI PHÁP TRẢ LẠI DÒNG CHẢY CHO SÔNG SRÊPÔK (14/11/2015)
Đóng góp của thủy điện và những hệ lụy cần khắc phục. (14/11/2015)
Nhà máy thủy điện Srêpôk 4A: Sản xuất đi đôi với bảo vệ môi trường (12/11/2015)
Thời gian trễ khi vận hành giữa 2 Nhà máy Thủy điện Srepok 4 và Srepok 4A (20/08/2015)
 
Đảng - Đoàn thể
Chi bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn tổ chức Hội nghị kiểm điểm thực hiện Nghị quyết chi bộ giữa nhiệm kỳ 2015-2020 (02/07/2018)

Sáng ngày 08/06/2018, Chi bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn tổ chức Hội nghị kiểm điểm thực hiện Nghị quyết chi bộ giữa nhiệm kỳ 2015-2020

Chi đoàn Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn: Trồng cây xanh tạo cảnh quan Nhà máy Thủy điện SrêPôk 4A. (07/01/2016)
Vui Trung thu cho các em thiếu nhi ở vùng biên. (29/09/2015)
Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn Khóa I nhiệm kỳ 2015-2020 (09/07/2015)
Đại hội Chi bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020 (17/06/2015)


TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 19/03/2019
TIN MỚI
Thông báo "Ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng kí giao dịch Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn" (05/03/2019)
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018 (20/01/2019)
CBTT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 4 (18/01/2019)
CBTT: Thay đổi điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn năm 2019 (18/01/2019)
CBTT: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (28/12/2018)
CBTT: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tưc (28/12/2018)
CBTT: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng (27/12/2018)
CBTT: về việc chi trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2017 (25/12/2018)
CBTT: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức còn lại năm 2017 (04/12/2018)
CBTT: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (03/12/2018)
Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp ngày 30 tháng 11 năm 2018 (30/11/2018)
Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 (19/10/2018)
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ (01/10/2018)
Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp ngày 10 tháng 09 năm 2018 (11/09/2018)
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (07/09/2018)
Quyết định vv chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của BDHC (15/08/2018)
Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch. (14/08/2018)
Báo cáo tài chính bán niên đã kiểm toán năm 2018 (11/08/2018)
Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 (20/07/2018)
CBTT: Công ty Kiểm toán BCTC năm 2018 (09/07/2018)

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN (BDHC)
Địa chỉ: Tầng 7 Khách sạn Biệt Điện, số 01 Ngô Quyền, Phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Điện thoại: 0500 3891 368  / Email: srepok4a@gmail.com

Số người truy cập: 258705
Đang online: 2
Designed by Viet Net Nam