Tiếng Việt English
Thông tin cổ đông
BSA_CBTT Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
(04/05/2020)

Xem chi tiết>>Các tin khác
» BSA_CBTT Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (18/03/2020)
» BSA_CBTT Thay đổi ngày chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt (18/03/2020)
» BSA_CBTT Về việc đăng ký bổ sung Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (26/02/2020)
» BSA_CBTT Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cho số lượng cổ phiếu mới phát hành (10/02/2020)
» BSA_CBTT Thay đổi ngày chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 (26/12/2019)
» BSA_CBTT Báo cáo kết quả chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 (20/12/2019)
» Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi cổ tức năm 2018. (06/12/2019)
» BSA_CBTT phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. (05/12/2019)
» BSA_CBTT triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (24/10/2019)
» CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với Cổ đông nội bộ_Nguyễn Như Đông (06/06/2019)
» CBTT: Xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (05/04/2019)
» CBTT: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (28/12/2018)
» CBTT: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tưc (28/12/2018)
» CBTT: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng (27/12/2018)
» Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức năm 2017 ( đợt 1) (25/12/2017)
» Thông báo giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ (15/05/2017)
» Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với Cổ đông nội bộ (15/05/2017)
» Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với Cổ đông nội bộ (05/05/2017)
» Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với Cổ đông nội bộ (04/05/2017)
» Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với Cổ đông nội bộ (18/04/2017)

 


 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN (BDHC)
Địa chỉ: Tầng 7 Khách sạn Biệt Điện, số 01 Ngô Quyền, Phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Điện thoại: 0500 3891 368  / Email: srepok4a@gmail.com

Số người truy cập: 658760
Đang online: 7
Designed by Viet Net Nam