Tiếng Việt English
Báo cáo tính hình quản trị công ty
BSA_CBTT triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
(24/10/2019)

Xem chi tiết>>Các tin khác
» CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với Cổ đông nội bộ_Nguyễn Như Đông (06/06/2019)
» CBTT: Xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (05/04/2019)
» CBTT: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (28/12/2018)
» CBTT: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tưc (28/12/2018)
» CBTT: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng (27/12/2018)
» Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức năm 2017 ( đợt 1) (25/12/2017)
» Thông báo giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ (15/05/2017)
» Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với Cổ đông nội bộ (15/05/2017)
» Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với Cổ đông nội bộ (05/05/2017)
» Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với Cổ đông nội bộ (04/05/2017)
» Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với Cổ đông nội bộ (18/04/2017)
» Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp ngày 29.11.2016 (29/11/2016)
» Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp ngày 24.08.2016 (24/08/2016)
» Biên bản họp hội đồng quản trị phiên họp ngày 24.08.2016 (24/08/2016)
» Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 (09/08/2016)
» Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ (27/7/2016)
» (15/12/2014)

 


 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN (BDHC)
Địa chỉ: Tầng 7 Khách sạn Biệt Điện, số 01 Ngô Quyền, Phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Điện thoại: 0500 3891 368  / Email: srepok4a@gmail.com

Số người truy cập: 1866449
Đang online: 13
Designed by Viet Net Nam