Quyết định về việc phân công nhiệm vụ cho Người lao động trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (01/04/2020)

CHUNG MỘT TẤM LÒNG (28/03/2020)

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh khu vực ĐBSCL”, Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn đã cùng tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn, mặn với tổng số tiền là 100 triệu đồng.
BSA_CBTT Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (18/03/2020)

BSA_CBTT Thay đổi ngày chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt (18/03/2020)

BSA_CBTT Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 (18/03/2020)

BSA_CBTT Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty (27/02/2020)

BSA_CBTT Về việc đăng ký bổ sung Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (26/02/2020)

BSA_CBTT Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cho số lượng cổ phiếu mới phát hành (10/02/2020)

0 1 2 3 4 5 6 7