BSA_CBTT Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (10/05/2019)

BSA_Báo cáo tài chính Quý I năm 2019 (20/04/2019)

BSA_CBTT Công văn chấp nhận gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (18/04/2019)

BSA_CBTT Báo cáo thường niên năm 2018 (13/04/2019)

CBTT: Xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (05/04/2019)

CBTT: Quyết định vv chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Hoàng Đình Trọng chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty (01/04/2019)

Đảm bảo "An Toàn - Hiệu Quả" từ Nhà máy Thủy điện (28/03/2019)

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 (27/03/2019)

0 1 2 3 4 5 6 7