Tiếng Việt English
Notification
Thông báo 05 Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

gày 1-1- 2014, Nhà máy Thủy điện Sêrêpôk 4A thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn đã chính thức phát điện thương phẩm.

Thông báo 04 Công ty CP thủy điện Buôn Đôn (09/11/2014)
Thông báo 03 Công ty CP thủy điện Buôn Đôn (09/11/2014)
Thông báo 02 Công ty CP thủy điện Buôn Đôn (09/11/2014)
Thông báo 01 Công ty CP thủy điện Buôn Đôn (10/11/2013)
 
Financial
Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2014 lần 5 (13/11/2014)

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN (BDHC)

Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán: Tải về

Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2014 lần 4 (13/11/2014)
Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2014 lần 3 (13/11/2014)
Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2014 lần 2 (13/11/2014)
Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2014 lần 1 (13/11/2014)
     
Activities
Thông tin hoạt động 05 - Công ty CP thủy điện Buôn Đôn (13/11/2014)

Nhà máy Thủy điện Sêrêpôk 4A thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn có công suất thiết kế là 64 MW được khởi công xây dựng từ tháng 10-2010. Nguồn nước thủy điện...

Thông tin hoạt động 04 - Công ty CP thủy điện Buôn Đôn (12/11/2014)
Thông tin hoạt động 03 - Công ty CP thủy điện Buôn Đôn (12/11/2014)
Thông tin hoạt động 02 - Công ty CP thủy điện Buôn Đôn (12/11/2014)
Thông tin hoạt động 01 - Công ty CP thủy điện Buôn Đôn (12/11/2014)
 
Đảng - Đoàn thể
Đảng đoàn thể 05 Công ty CP thủy điện Buôn Đôn (13/11/2014)

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về nguồn vốn, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, việc xây cầu dân sinh không đúng thiết kế phải điều chỉnh, sự cố vỡ cống dẫn nước…

Đảng đoàn thể 04 Công ty CP thủy điện Buôn Đôn (13/11/2014)
Đảng đoàn thể 03 Công ty CP thủy điện Buôn Đôn (13/11/2014)
Đảng đoàn thể 02 Công ty CP thủy điện Buôn Đôn (13/11/2014)
Đảng đoàn thể 01 Công ty CP thủy điện Buôn Đôn (13/11/2014)


MANUFACTURER
Ngày: 22/06/2024

Nhà máy Srepok 4A

Công suất:

64MW

Sản lượng:

(triệu KWh)

ngày:

 ...

tháng:

 ...

năm:

 ...

Mực nước kênh dẫn:

(m)

MNDBT:

 ...

hiện tại:

 ...

MNC:

 ...

Lượng mưa: 
(mm)

 ...

T/t thiết bị:

Đang hoạt động

NEWS
Đảng đoàn thể 05 Công ty CP thủy điện Buôn Đôn (13/11/2014)
Thông tin hoạt động 05 - Công ty CP thủy điện Buôn Đôn (13/11/2014)
Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2014 lần 5 (13/11/2014)
Đảng đoàn thể 04 Công ty CP thủy điện Buôn Đôn (13/11/2014)
Đảng đoàn thể 03 Công ty CP thủy điện Buôn Đôn (13/11/2014)
Đảng đoàn thể 02 Công ty CP thủy điện Buôn Đôn (13/11/2014)
Đảng đoàn thể 01 Công ty CP thủy điện Buôn Đôn (13/11/2014)
Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2014 lần 4 (13/11/2014)
Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2014 lần 3 (13/11/2014)
Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2014 lần 2 (13/11/2014)
Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2014 lần 1 (13/11/2014)
Thông báo 05 Công ty CP thủy điện Buôn Đôn (10/11/2014)
Thông báo 04 Công ty CP thủy điện Buôn Đôn (09/11/2014)
Thông báo 03 Công ty CP thủy điện Buôn Đôn (09/11/2014)
Thông báo 02 Công ty CP thủy điện Buôn Đôn (09/11/2014)
Thông báo 01 Công ty CP thủy điện Buôn Đôn (10/11/2013)
Thông tin hoạt động 04 - Công ty CP thủy điện Buôn Đôn (12/11/2014)
Thông tin hoạt động 03 - Công ty CP thủy điện Buôn Đôn (12/11/2014)
Thông tin hoạt động 02 - Công ty CP thủy điện Buôn Đôn (12/11/2014)
Thông tin hoạt động 01 - Công ty CP thủy điện Buôn Đôn (12/11/2014)

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN (BDHC)
Địa chỉ: Tầng 7 Khách sạn Biệt Điện, số 01 Ngô Quyền, Phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Điện thoại: 0500 3891 368  / Email: srepok4a@gmail.com

Visitor: 119045
Online: 2
Designed by Viet Net Nam