Tiếng Việt English
Đảng - Đoàn thể
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN Nhiệm kỳ (2023-2028)
(26/05/2023)

Sáng ngày 19/5/2023, Công đoàn Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn  đã tổ chức thành công Đại hội CĐCS - Nhiệm kỳ (2023-2028). Về tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương; Ban Lãnh đạo cùng toàn thể đoàn viên công đoàn Công ty.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm có các đồng chí: Phan Quang Vũ – Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS, đồng chí Nguyễn Thị Trang – UV BCH, đồng chí Lê Thị Kiều Vi - UV BCH CĐCS nhiệm kỳ (2015-2023).

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Nhiệm kỳ qua, với mục tiêu “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm”, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn luôn thực hiện tốt chức năng là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; đã khẳng định vai trò là cầu nối gắn kết giữa người lao động với công ty, thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, giám sát, đồng hành để phát triển doanh nghiệp. Với những kết quả đạt được nhiệm kỳ qua, Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn đã đề ra các mục tiêu và giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ (2023 – 2028) và đã được Đại hội biểu quyết, thống nhất cao.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành CĐCS - Nhiệm kỳ (2023 – 2028) gồm 05 đồng chí, đồng chí Phan Quang Vũ được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch CĐCS và bầu 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn cấp trên.