Tiếng Việt English
Thông báo
BSA_CBTT Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
(06/07/2023)

Xem chi tiết>>>Các tin khác
» Thông báo về việc công bố thông tin giao dịch của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. (30/06/2023)
» BSA_CBTT Ký hợp đồng báo cáo kiểm toán năm 2023 (28/06/2023)
» BSA_CBTT Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 (27/06/2023)
» BSA_CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023. (22/02/2023)
» BSA_CBTT Về việc kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023. (22/02/2023)
» BSA_CBTT Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của người nội bộ. (09/02/2023)
» BSA_CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ_Pham Quoc Thai (30/01/2023)
» BSA_CBTT Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn (05/01/2023)
» BSA_CBTT Thông báo về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền. (09/12/2022)
» BSA_CBTT Danh sách người nội bộ và tổ chức có liên quan đến người nội bộ. (09/12/2022)
» BSA_CBTT Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. (24/11/2022)
» BSA_CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiền quyền chi trả cổ tức còn lại năm 2021. (15/11/2022)
» BSA_CBTT Nghị quyết HĐQT chi trả phần cổ tức bằng tiền còn lại năm 2021. (15/11/2022)
» BSA_CBTT Ngày đăng ký giao dịch đầu tiên đối với số lượng Cổ phiếu đăng ký bổ sung (14/11/2022)
» BSA_CBTT Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (04/11/2022)
» BSA_CBTT Giấy đề nghị đăng ký thay đổi giao dịch (31/10/2022)
» BSA_CBTT Thay đổi Giấy chứng nhận đăng kí chứng khoán do đăng kí bổ sung do chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 (31/10/2022)
» BSA_CBTT Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2021 (21/10/2022)
» BSA_CBTT Thông báo về việc chi trả chậm cổ tức năm 2021 phần còn lại bằng tiền (18/10/2022)
» BSA_CBTT Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 10 (15/10/2022)

 


TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 23/07/2024
TIN MỚI
BSA_ CBTT Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024. (19/07/2024)
BSA- CBTT Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn. (09/07/2024)
BSA_CBTT Về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2024 (28/06/2024)
BSA_CBTT Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. (24/06/2024)
Quy chế Công bố thông tin (03/06/2024)
Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (03/06/2024)
Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (03/06/2024)
Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (03/06/2024)
BSA_CBTT Nghị quyết phê duyệt giao dịch với người liên quan người nội bộ công ty. (29/05/2024)
BSA_CBTT Thông báo thay đổi nhân sự (25/04/2024)
BSA_CBTT Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (25/04/2024)
Bản cung cấp thông tin Người nội bộ và Người liên quan nội bộ của công ty (25/04/2024)
BSA_CBTT Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (25/04/2024)
BSA_CBTT Thông tin danh sách ứng viên tham gia bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029. (23/04/2024)
BSA_CBTT Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024. (20/04/2024)
BSA_CBTT Báo cáo thường niên năm 2023. (15/04/2024)
BSA_CBTT dự thảo tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (03/04/2024)
BSA_CBTT Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. (29/03/2024)
BSA_CBTT Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. (27/03/2024)
BSA_CBTT Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. (22/02/2024)

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN (BDHC)
Địa chỉ: Tầng 7 Khách sạn Biệt Điện, số 01 Ngô Quyền, Phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Điện thoại: 0500 3891 368  / Email: srepok4a@gmail.com

Số người truy cập: 6208823
Đang online: 10
Designed by Viet Net Nam