Tiếng Việt English
Báo cáo tính hình quản trị công ty
BSA_CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.
(30/01/2024)

>>>Xem chi tiết >>>



Các tin khác
» BSA_CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2023 (21/07/2023)
» BSA_CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 (17/01/2023)
» BSA_CBTT Bao cao tinh hinh quan tri cong ty 06 thang dau nam 2022 (29/07/2022)
» BSA_CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 (25/01/2022)
» BSA_CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2021 (30/07/2021)
» BSA_CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 (28/01/2021)
» BSA_CBTT Về việc chi trả cổ tức năm 2019 đợt 1 bằng tiền. (18/11/2020)
» BSA_CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ. (15/09/2020)
» BSA_CBTT Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (17/05/2020)
» BSA_CBTT Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (04/05/2020)
» BSA_CBTT Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (18/03/2020)
» BSA_CBTT Thay đổi ngày chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt (18/03/2020)
» BSA_CBTT Về việc đăng ký bổ sung Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (26/02/2020)
» BSA_CBTT Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cho số lượng cổ phiếu mới phát hành (10/02/2020)
» BSA_CBTT Thay đổi ngày chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 (26/12/2019)
» BSA_CBTT Báo cáo kết quả chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 (20/12/2019)
» Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi cổ tức năm 2018. (06/12/2019)
» BSA_CBTT phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. (05/12/2019)
» BSA_CBTT triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (24/10/2019)
» CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với Cổ đông nội bộ_Nguyễn Như Đông (06/06/2019)

 


 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN (BDHC)
Địa chỉ: Tầng 7 Khách sạn Biệt Điện, số 01 Ngô Quyền, Phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Điện thoại: 0500 3891 368  / Email: srepok4a@gmail.com

Số người truy cập: 6068050
Đang online: 7
Designed by Viet Net Nam